תנאי שימוש

תנאים

בזמן גישתך לאתר האינטרנט www.aphrodisiacbalm.com, אתה מאשר, מסכים ומחויב לתנאי אתר www.aphrodisiacbalm.com זה ותנאי השימוש בו, כל התקנות והחוקים החלים בו, ומאשר כי עמידה וציות לחוקים המקומיים החלים היא על אחריותך הבלעדית. במידה ואינך מסכים עם תנאי האתר www.aphrodisiacbalm.com, אין באפשרותך להשתמש באתר זה. כל החומרים המופיעים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ודיני סימן מסחר.  

רישיון שימוש

עם ההסכם הזה, ניתנת רשות להורדה של תוכן מהאתר (תוכנה או מידע) באופן זמני לצורך שימוש אישי וצפייה חולפת. ההורדה היא זמנית ולעותק אחד בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן לצרכים מסחריים. ראה בהצהרה זו כרישיון ולא כהעברת בעלות. דע כי תחת רישיון זה אינך רשאי: להעתיק או לשנות את החומרים הנמצאים באתר; לעשות שימוש בחומרים להצגה פומבית (בין אם מסחרית ובין אם לא) או לכל מטרה מסחרית; לבצע הידור או הנדסה לאחור של כל תוכנה המצויה באתר האינטרנט של "דגלים לרכב בסיטונאות"; להסיר סימוני קניין שונים או זכויות יוצרים מהחומרים; מסירת חומרים מהאתר לאדם אחר או תצוגת חומרים על כל שרת אחר. תקנון זה יסתיים באופן מיידי במידה וחלק ממגבלות אלה יופרו ועשוי להסתיים ע"י "דגלים לרכב בסיטונאות" בכל זמן. עם סיום הרישיון הזה או לחילופין עם גמר צפייתך בחומרים שהגיעו מהאתר, הינך מחוייב למחוק ולהשמיד כל חומר שהורד מהאתר ונמצא ברשותך – אם בעותק קשיח ואם בפורמט אלקטרוני.  

כתב ויתור

חומרי האתר "דגלים לרכב בסיטונאות" ניתנים "כפי שהם". "דגלים לרכב בסיטונאות" אינו מעניק אחריות, במפורש או במשתמע, מסירה מעליה ושולל כל אחריות אחרת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. יתר על כך, "דגלים לרכב בסיטונאות" אינו מתחייב או כל מצג לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, או אמינות של השימוש בחומרים באתר אינטרנט שלה או בדרך אחרת הנוגעת לחומרים אלו או על כל אתר המקושר לאתר זה.  

מגבלות

באף מקרה "דגלים לרכב בסיטונאות" או ספקיו יהיו אחראיים לכל נזק (ללא הגבלה, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן רווחים או נתונים, או בעקבות הפרעה עסקית) שנגרם משימוש או מאי יכולת להשתמש בחומרי האתר של "דגלים לרכב בסיטונאות", זאת לרבות מקרים בהם נציג מטעם "דגלים לרכב בסיטונאות" קיבל הודעה בכתב או בעל פה על האפשרות של נזק מסוג זה. בעקבות סיבות משפטיות כאלה ואחרות, המגבלות הללו עשויות לא לחול עליך. במקרים בהם הסיבות המשפטיות אינן מתירות הגבלה על אחריות משתמעת, או מגבלה של חבות לגבי נזק תוצאתי או מקרי.  

בדיקות ותיקונים

תוכן ומידע המופיעים באתר "דגלים לרכב בסיטונאות" יכולים לכלול דפוס, שגיאות צילום או טכני. "דגלים לרכב בסיטונאות" אינו מתחייב כי כל התוכן באתר האינטרנט שלו יהיו מלאים, מדויקים, או מעודכנים. "דגלים לרכב בסיטונאות" רשאים לערוך שינויים בתכנים ובמידע הנמצאים באתר האינטרנט ומופיעים בו ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. עם זאת, "דגלים לרכב בסיטונאות" אינם מחויבים בעדכון החומרים המופיעים באתר.  

קישורים

לא נבדקו כל אתרי האינטרנט המקשרים ל"דגלים לרכב בסיטונאות" ואין אחריות ל"דגלים לרכב בסיטונאות" על התוכן שנמצא באתרים אלה. קישור באתר אחר ל"דגלים לרכב בסיטונאות" אינו מעיד על אישור כזה או אחר ע"י "דגלים לרכב בסיטונאות".  

תנאים

תנאי השימוש של "דגלים לרכב בסיטונאות" עשויים להשתנות בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. עם כניסתך לאתר זה, אתה מאשר ומסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית (שעודכנה בתאריך שמופיע בתחתית המסך) של תנאי השימוש והתקנות הנוספות המופיעות במסמך זה.  

סמכות שיפוטית

כל תביעה הקשורה באתר "דגלים לרכב בסיטונאות" יוסדרו ע"י החוקים של מדינת ישראל בלי להתחשב בסתירה של הוראות החוק. התנאים הכלליים חלים על השימוש באתר אינטרנט.  

מדיניות פרטיות

לפי מדיניות פרטיות נקבע האופן שבו "דגלים לרכב בסיטונאות" אוסף, שומר וחושף את המידע שמגיע אליו ממשתמשים המגיעים אל www.aphrodisiacbalm.com. מדיניות פרטיות זו חלה על האתר וכל השירותים והמוצרים המוצעים על ידי "דגלים לרכב בסיטונאות".  

מידע זיהוי אישי

עם כניסתך לאתר "דגלים לרכב בסיטונאות" דע כי אנו עשויים ויש לנו אפשרות לאסוף מידע אישי אודות משתמשים הנמצאים באתר, במגוון דרכים: שירותים, תכונו , פעילויות או משאבים שנמצאים אצלנו באתר. משתמשים עשויים להתבקש, על פי הצורך אימייל, שם ומספר טלפון. יש אפשרות לפיה המשתמשים יבקרו באתר בעילום שם. איסוף של מידע זיהוי אישי המשתמשים יתבצע רק במידה והמשתמשים התנדבו למסור לנו את המידע המצוין לעיל. למשתמשים תמיד יש את האפשרות לסרב לספק מידע אישי עליהם. יש לציין כי אי שיתוף במידע האישי עשוי לפגוע ואף למנוע מהם לעסוק בפעילויות באתרים כאלה ואחרים.  

מידע זיהוי לא אישי

עם כניסתך לאתר "דגלים לרכב בסיטונאות" דע כי אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי לא-אישי של משתמשים המגיעים לאתר "דגלים לרכב בסיטונאות" כגון: סוג המחשב, שם הדפדפן, מידע טכני על אמצעי משתמשים של חיבור לאתר, כמו – מערכת ההפעלה לבין ספקי שירותי אינטרנט מנוצל ומידע דומה אחר.  

דפדפן האינטרנט "cookies"

דע כי יכול להיות באתר שימוש ב-"cookies" לצורך שיפור חוויית משתמש. דפדפן האינטרנט של המשתמש מציב "cookies" בכונן הקשיח שלהם למטרות רישומים ולפעמים לצורך מעקב אחר מידע אודותיהם. המשתמשים יכולים להגדיר בדפדפן האינטרנט האישי שלהם האם לאפשר "cookies" / לסרב "cookies" / לקבל הודעה או התראה כאשר נשלחות "cookies". במידה וסירבו, חשוב לציין כי יש חלקים מסוימים באתר שלא יתפקדו כראוי.  

איזה שימוש נעשה במידע שאנו אוספים

ניתן לעשות שימוש במידע הנאסף ע"י "דגלים לרכב בסיטונאות" למטרות הבאות: – שימוש במשוב שהמשתמשים שלנו סיפקו לצורך שיפור השירותים והמוצרים שלנו. – שימוש בכותב הדואר האלקטרוני לצורך מענה על פניות, שאלות ובקשות אחרות של המשתמשים.  

איך אנחנו מגנים על המידע שלך

אנו מאמצים אוסף נתונים מתאימים, אחסון ושיטות עיבוד אמצעי אבטחה כדי להגן מפני גישה לא מורשית, שינוי חשיפה או הרס של מידע אישי שלך, את שם המשתמש, סיסמה, פרטי העסקה ונתונים ששמורים באתר שלנו. חילופי נתונים רגישים ופרטיים בין האתר ומשתמשיו קורה על ערוץ תקשורת מאובטח ב- SSL מוצפן ומוגן עם חתימות דיגיטליות.  

שיתוף פרטיך האישיים

אנחנו לא משתפים פרטים אישיים ספציפיים על המשתמשים שלנו – לא סוחרים, שוכרים, או מוכרים מידע זיהוי אישי של משתמשים לגופים / אתרים / עסקים אחרים. מידע שאנו עשויים לשתף עם השותפים העסקיים שלנו הוא מידע דמוגרפי מצטבר גנרית שאינו קשור לשום מידע זיהוי אישי אודות המבקרים והמשתמשים.  

אתרי צד שלישי

הגולשים באתר עשויים למצוא תכנים ופרסומים כאלה ואחרים באתר "דגלים לרכב בסיטונאות" המקשרים לשירותים ואתרים של שותפים עסקיים וצדדים שלישיים נוספים. אנחנו לא שולטים על הקישורים או על התוכן המופיעים באתרים אלה ואין אנו אחראים על השיטות בהן נוקטים אתרים אשר יש התקשרות בינינו לבינם. זאת ועוד, אתרים ושירותים המופיעים אצלנו באתר, עשויים לשנות את התכנים שלהם בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. מדיניות פרטיות ותקנון אתרים אלו, עשויים להיות שונים מאלה של "דגלים לרכב בסיטונאות". משתמשים המגיעים לאתרי אינטרנט אחרים, לרבות אתרי אינטרנט אשר מקושרים לאתר שלנו, כפופים לתנאי המדיניות של אותו אתר.  

שינויים במדיניות פרטיות זו

מדיניות פרטית של "דגלים לרכב בסיטונאות" עשויה להשתנות בכל עת. תאריך העדכון יופיע בתחתית עמוד זה. מומלץ לבדוק מסמך זה מעת לעת כדי להישאר מעודכנים בשינויים המתרחשים וכיצד אנו עוזרים להגן על המידע האישי שאנו אוספים. עם שימושך באתר, אתה מאשר ומסכים כי האחריות היא שלך לבדוק את מדיניות הפרטיות לעיתים קרובות ולהיות מודע לשינויים.  

הסכמתך לתנאים אלה

עם שימושך באתר "דגלים לרכב בסיטונאות", אתה מסכים עם מדיניות זו. אם אינך מסכים למדיניות האתר, בבקשה אל תשתמש באתר. במידה והינך ממשיך להשתמש באתר לאחר שינויים במדיניות זו, נראה בפעולה כקבלה והסכמה של שינויים אלו.  

יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בקשר לדרך הפעילות של האתר, ההתנהלות שלך באתר או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות, צור עמנו קשר בטלפון: 052-523-6705   תאריך עדכון אחרון: 23/02/2023 *תקנון אתר זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המינים.  
Israeli flag

צרו איתנו קשר >>

דילוג לתוכן